INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 16. července 2024 a svátek má Luboš 19°C | Zítra Martina 25°C
CS EN DE

Tož vitajte u nás…

V rámci dotačního programu RP12-24 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, dotačního titulu 2 byla schválena Radou Zlínského kraje kombinovaná dotace na realizaci projektu Obnova ochranných prostředků a modernizace JSDH Kateřinice ve výši 293 000 Kč na nákup 7 ks zásahových obleků, 7 ks zásahových bot, 7 ks ochranných rukavic a 7 ks zásahových přileb pro hašení ve stavbách, dále 6 ks nabíjecích ručních svítilen a jedné sady prostředků pro hašení lesních požárů. Veškeré toto vybavení Jednotky SDH Kateřinice významně přispěje ke zkvalitnění ochrany členů jednotky při zásazích a zvýší možnosti při hašení lesních požárů.  Za schválenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme. 

Logo projektu Obnova ochranných prostředků a modernizace JSDH Kateřinice

Obec Kateřinice získala 50 % dotaci od Zlínského kraje na pořízení vozidla 9-místného vozidla pro přepravu sportovců v obci Kateřinice. Dotace je poskytnuta na základně programu MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje. Po nabídkovém řízení byl vybrán automobil Hyundai Staria. Vozidla má pohon 4x4 a je vybavené výkonným dieslovým motorem, 9 míst a 831 L zavazadlový prostor.

Logo projektu Pořízení automobilu pro přepravu sportovců v obci Kateřinice

Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Cílem projektu Budova Kateřinice 154 ,756 21 Kateřinice byla instalace FVE na budově základní školy o výkonu 39,6 kWp.

Logo projektu FVE - Budova Kateřinice 154 ,756 21 Kateřinice

V rámci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice“ bylo provedena výměna starých plechových vrat za vrata sekční, dále byla provedena rekonstrukce podlahy a omítek včetně nové výmalby. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s..

Logo projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA Projekt spočívá ve výstavbě bezbariérového chodníku podél silnice III. třídy - úseku 2 - v celkové délce cca 86 m, který navazuje na stávající bezbariérové chodníky v centru obce. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA

V rámci dotačního programu MaS02-23 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2023 ve výši 44 000,- Kč. Dotace byla použita na podporu zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v mládežnických oddílech fotbalu působících v TJ. Sokol Kateřinice, z.s.. Za finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Logo projektu Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

Cílem projektu "Protipovodňová opatření obce Kateřinice" je modernizace bezdrátového varovného systému včetně nové digitální vysílací stanice a aktualizace digitálního povodňového plánu obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu Protipovodňová opatření obce Kateřinice

V rámci dotačního programu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ. Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2022 ve výši 48 000,- Kč.

Logo projektu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje

Výsadba stromů – dům Kateřinka. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Logo projektu Výsadba stromů – dům Kateřinka

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Logo projektu CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Projekt "Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou" je financován Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo realizováno připojení 2 zdrojů (vrtů) podzemní vody na vodovod obce Kateřinice.

Logo projektu Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou

Projekt Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy stávající budovy základní školy a realizace výstavby nové budovy, ve které budou umístěny odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence.

Logo projektu Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice

TJ Sokol Kateřinice, z.s. se zapojil do projektu „Valaši sa učija“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Valaši sa učija

Projekt CESTA ZA LEPŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015611 byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Cesta za lepším vzděláváním
autor Klub seniorů
datum 19.06.2024

Posezení v altánu na farní zahradě

Číst celý příspěvek
autor Klub seniorů
datum 13.06.2024

BESEDA O STŘEDOMOŘÍ

Paní Dvořáková nám připravila velmi pěknou besedu o cestování lodí po Středomoří. Za poutavé vyprávění s cestovatelskými zážitky paní Dvořákové děkujeme.

Číst celý příspěvek
autor Klub seniorů
datum 23.05.2024

Exkurze 9.5.2024 ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm

Dne 9. května jsme navštívili Valašské muzeum v přírodě v Rožnově. Celá skupina si prohlédla Valašskou dědinu a nové domy - hájenku, školu, repliku kostela, kovárnu a další. Provázeli nás manželé Poláškovi. Všem účastníkům děkujeme.

Číst celý příspěvek
autor Klub seniorů
datum 26.04.2024

Exkurze 24.4.2024 do firmy Hirschmann na Bobrkách

24. dubna jsme po zimních měsících navštívili firmu Hirschmann na Bobrkách. Naši exkurzi provázely paní Cedidlová a Martinková. Celá výroba je automatizovaná a velmi čistá. Prohlédli jsme si výrobu v obou budovách. Moc děkujeme za zajímavou prohlídku a pohoštění.

Číst celý příspěvek
autor Klub seniorů
datum 26.04.2024

Beseda o Sardinii 10.4.2024

10. dubna proběhla beseda o Sardinii. Poutavé cestovatelské vyprávění si pro nás připravili manželé Michaela a Milan Blažkovi. Přinesli sebou na ukázku látkovou clonu proti slunci a na ochutnávku speciální chléb, sýry, čokoládové sušenky a likér. Tyto potraviny si nechali pro nás poslat ze Sardinie

Číst celý příspěvek
autor Klub seniorů
datum 27.03.2024

Beseda o národních parcích USA a Las Vegas

Číst celý příspěvek

Akce a události

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obeckaterinice

Sledujte nás i na sociálních sítích