INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 13. června 2024 a svátek má Antonín 13°C | Zítra Roland 19°C
CS EN DE

Příroda

Kateřinice leží v úzce sevřeném údolí podél toku Kateřinka. Významnějšími přítoky jsou Poborov a Březinka, oba mají přírodní koryto. Nejcennější meandrující úsek má Březinka a to severně od protipožární nádrže. Lesy pokrývají cca 60 % plochy z celkové výměry katastru. Flóra obce je poměrně bohatá i přesto, že krajina je negativně poznamenána intenzivním zemědělstvím v minulých desetiletích.

V katastru Kateřinic se nachází přírodní rezervace zřízená roku 1950 na vrchu Dubcová, kterou tvoří smíšený porost bříz, borovic a vlhké louky s výskytem vstavačů, kruštíku bahenního, mečíku střechovitého, badilu úzkolistého aj. rostlin. Několik dalších lokalit se připravuje k vyhlášení zvláštní ochrany, např. Březiny, Požařiska, většinou se jedná o mokřadní louky.

V obci se nachází několik pozoruhodně velkých stromů, např. na Ojíčné je mohutná lípa, která patří mezi pět největších lip bývalého okresu Vsetín, její obvod činí 640 cm (byla vysazena začátkem 17. století).

Sledujte nás i na sociálních sítích