INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 14. dubna 2024 a svátek má Vincenc 13°C | Zítra Anastázie 12°C
CS EN DE

Symboly obce

Pečeť obce

Pečeť obce pochází z první poloviny 18. století. Je na ní zobrazena uprostřed v oválu pětilistá růže s dvěma listy a na okraji nápis: PECZET - P - OBCI - D – KATERZINIC.

Tato pečeť je zobrazována na většině propagačních materiálů obce, jako je například pohlednice nebo na titulní stránce obecního zpravodaje.

Obecní znak a prapor

Zákon obcích z roku 1990 umožnil obcím užívat vlastní znak a obecní prapor. Bylo doporučeno, aby obce ve svých návrzích vycházely z náplně svých nejstarších pečetí. V případě volby znaku Kateřinic byla situace usnadněna tím, že na pečeti známé z roku 1749 jsou symboly použitelné pro tvorbu znaku. V oválném štítu je tam vyobrazen květ a poupě růže. Aby růže mohla být použita jako znak, musí být převedena do heraldické podoby, tj. musí jít o planou růži a musí být vyobrazena jakoby při pohledu shora, z ptačí perspektivy.

Dnes má růži, a to v různé podobě a barvách, ve znaku již celá řada obcí a měst. V případě Kateřinic je proto nutné spojit tento symbol ještě s nějakým jiným heraldickým symbolem, který by Kateřinice jednoznačně odlišoval od jiných obcí. Tímto odlišujícím symbolem je vyobrazení svaté Kateřiny, od které odvozen název obce. Kateřina Alexandrijská byla křesťanské mučednice ze IV. století, která byla podle legendy umučena v kole. Byla připoutána ke kůlu a měla být za živa rozčtvrcena kolem posázenými noži. Když v modlitbách očekávala smrt, zjevil se jí anděl, který kolo zlomil. Části kola smrtelně zranily trýznitele a Kateřina byla nakonec popravena mečem.

Proto bývá zobrazována s částí kola s noži anebo s mečem. Kateřina Alexandrijská, učená žena z královského rodu, byla ve středověku patronkou věd a za Karla IV. byla patronkou pražské univerzity. Jméno Kateřiny Alexandrijské se stalo jedním z nejoblíbenějších křestních jmen mezi křesťany. V konečné podobě znaku obce, který obec používá od 7.května 2001, jsou zobrazeny symboly Kateřiny Alexandrijské, jejíž jméno je obsaženo v názvu Kateřinic, jako symboly víry a naděje, ve spojení s růžemi z nejstarší obecní pečeti obec důstojně reprezentují.

Sledujte nás i na sociálních sítích