INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 15. července 2024 a svátek má Jindřich 28°C | Zítra Luboš 29°C
CS EN DE

POPLATKY

Poplatky a platby s platné v roce 2024, kalendář svozu odpadů v roce 2024

Výše poplatků a plateb za služby

1/ Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství /VS 1345 + xxx/

                1 občan                                                                                                               650,- Kč (54,17 Kč/měsíčně)

                „paseky“ mimo intravilán obce*                                                                    325,- Kč/osoba (27,08 Kč/měsíčně)

                rekreační objekt bez TP mimo intravilán obce*                                          325,- Kč (27,08 Kč/měsíčně)

                ZTP                                                                                                                      325,- Kč/osoba (27,08 Kč/měsíčně)

                ZTP/P                                                                                                                  osvobozeno od poplatku

*výčet čp. a č. ev. je uveden v obecně závazné vyhlášce č. 1/2023 v článku 6, odstavec 5.              

2/ Poplatek ze psů /VS 1341 + xxx/

                1. pes                                                                                                  120,- Kč

                 každý další pes                                                                                 180,- Kč

                důchodci a „paseky“ (1. pes)                                                           50,- Kč

                důchodci a „paseky“ (každý další pes)                                           70,- Kč

3/ Platba za odběr vody z obecního vodovodu (ceny včetně DPH) /VS 2310 + xxx/

vodné                                   35,84 Kč/m3        

4/ Platba za vypouštění odpadních vod o kanalizační sítě obce – stočné (ceny včetně DPH) /VS 2310 + xxx/

                a) pouze 1 jeden zdroj vody – obecní vodovod

                dle množství odebrané vody                                                                 39,20  Kč/m3

                b) vlastní studna nebo smíšený zdroj

                stanoven průměr na osobu                                                                   1.372 Kč/rok (114,33 Kč/měsíc)

                c) vývoz žumpy (domovního septiku) na ČOV v r.2024                     1.372 Kč/vývoz

Veškeré platby a poplatky vybírají bezhotovostně nebo hotově na obecním úřadě každé pondělí a středu od 7:00-11:30 12:30-17:00 dle uvedených splatností.

Kalendář splatnosti plateb a poplatků

 

NÁZEV MĚSÍCE / TERMÍN SPLATNOSTI

TYP SPLATNÉ PLATBY / POPLATKU

BŘEZEN 2024

celá platba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, poplatek za psa

DUBEN 2024

½ ceny vodného, nájmy obecních pozemků dle smluv

½ ceny stočného,

ZÁŘÍ 2024

½ ceny vodného

½ ceny stočného

Ceny vodného a stočného pro období r. 2024, které budou splatné až v r. 2025 zůstávají stejné:

  • vodné 35,84 Kč/m3 včetně daně
  • stočné 39,20 Kč/m3 a měsíční paušál na 114,33 Kč včetně daně na osobu.

V průběhu měsíce ledna 2024 žádáme občany, kteří odebírají vodu z obecního vodovodu, aby nahlásili stav vodoměru (foto) pracovníkovi obce p. Malovanému na mobilní číslo 602 434 058, stačí i SMS se jménem, číslem popisným a fotkou stavu vodoměru. Pan Malovaný bude provádět sběr dat z vodoměrů i v terénu a osobní kontrola vodoměru by měla proběhnout každých 6 let.

Občanům, kteří nemají zaplacené vodné, bude odebrán vodoměr v souladu s obchodními podmínkami a dluh bude vymáhán právní cestou.

Úhrady výše uvedených poplatků a plateb lze provádět v jednotlivých částkách k prvnímu datu splatnosti na účet: 4825851/0100

VARIABILNÍ SYMBOL MUSÍ OBSAHOVAT 7 MÍST! (pozice xxx představují čp./če., např. 005, 018, 415)

Každý poplatek má svůj variabilní symbol, hromadné platby (kdy jedna částka bude obsahovat více poplatků) a platby se špatnými VS nebudou správně zaúčtovány a bude na ně pohlíženo jako na nezaplacené!

Sledujte nás i na sociálních sítích