INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 21. června 2024 a svátek má Alois 24°C | Zítra Pavla 23°C
CS EN DE
Zvonky Dobré zprávy

Zvonky Dobré zprávy

-
Informace

Zvonky Dobré zprávy

Nadpis článku

Hudební soubor zvonkohry z Kateřinic a Ratiboře

Historie

Od Southminsterských zvoníků přes Zelowskie Dzwonki ke Zvonkům Dobré zprávy

Hudební soubor „Southminsterští zvoníci“ byl založen před 50 lety v roce 1969 Thomasem C. Flynn při Southminsterské Presbyteriánské Církvi situované na předměstí Pittsburghu v Mt. Lebanon. První tým se skládal z 8 mladých lidí, kteří se zajímali o hru na zvonky. Během let se počet zvoníků zvýšil. V současné době se tým skládá ze 14 středoškolských studentů, kteří nacvičují 2 hodiny každý týden a dávají řadu vystoupení v místní oblasti. Vedle toho slouží pravidelně při bohoslužbách. Southminsterští zvoníci mají rozmanitý repertoár zahrnující klasické i populární melodie, lidové písně, sezónní melodie a skladby napsané speciálně pro střední ruční zvonky. Sourhminsterští zvoníci cestují každé dva roky do zahraničí a jejich mise přesahuje rámec církve. Tématem jejich turné je „Zvonit v Kristu“. Jejich hra se dostává k lidem mnoha různých kultur, zemí a společenského pozadí. Vystupovali na turné ve Spojených státech, v Kanadě a v řadě evropských zemí, včetně České republiky. Nyní je dirigentem (ředitelem) Southminsterských zvoníků pan Richard Pinkerton. Je duchovním pro hudební a výtvarná umění při Southminsterské Presbyteriánské Církvi v Pittsburghu, kde má na starosti pěvecký a instrumentální program, ruční zvonky, věžové zvony a je varhaníkem.

Zelowskie Dzwonki – Zelovské zvonky

V roce 1992 přijeli Southminsterští zvoníci do Zelowa v Polsku, kde měli několik koncertů. Protože se jim líbilo město i lidé, kteří tam žili, rozhodli se přijet znovu. Druhá návštěva se konala v roce 1998. Zvoníci zůstali 4 dny, koncertovali na různých místech a nabídli pomoc při vytvoření souboru v Zelowě. Z tohoto důvodu farářka J. Wiera Jelinek a její dcera Ewa odjely do Pittsburghu, aby se učily hrát na zvonky a dirigovat. V roce 1999, před 20 lety, byl založen nový soubor ručních zvonků – Zelowskie Dzwonki, první soubor tohoto druhu ve Střední Evropě, který vzkvétá dodnes, i když paní Jelinek v Zelowě už nežije.

Zvonky Dobré zprávy

V roce 2010 se paní J. Wiera Jelinek a její manžel pan Miroslaw Jelinek přestěhovali do České republiky, kde pracují jako duchovní Českobratrské církve evangelické ve sborech v Ratiboři a v Kateřinicích. Protože nechtěli zapomenout na svou práci s ručními zvonky, která byla v Zelowě tak úspěšná, našli nadšené lidi nejen z obou sborů a obcí, ale i z jiných míst České republiky, sehnali potřebné peníze na zakoupení zvonků a založili spolek pod jménem Zvonky Dobré zprávy. Našli také mladé lidi, kteří byli ochotni se učit hrát na zvonky. Takto se zrodil hudební soubor Zvonky Dobré zprávy, jediný tohoto druhu v České republice.

Soubor byl založen 6. července 2011 na mezinárodním táboře zvonkohry v Kateřinicích s pomocí Southminsterských zvoníků a pana Pinkertona, kteří přivezli zvonky ze Spojených států a začali učit naše děti. Po jejich odjezdu převzala povinnosti vedoucí a dirigentky souboru paní farářka Jelinek. Od začátku souboru, během 8 let jeho existence, měly ZDZ velkou řadu koncertů a vystoupení na různých místech naší země. Mezi nejdůležitější koncerty patří ty, které se konaly v Senátu České republiky, v Poslanecké sněmovně Českého parlamentu, na Ministerstvu regionálního rozvoje, Ministerstvu kultury, v Betlémské kapli a na jiných místech. Vystupovali také v jeskyni v Moravském krasu, navštívili Evropský parlament ve Štrasburku a podnikli turné po Německu, Polsku, Maďarsku a ve Vídni. Poslední významnou událostí bylo letní turné 2019 v USA. Soubor je velmi úspěšný. Všude, kam zvoníci přijedou, přinášejí nejen krásnou hudbu, ale i duchovní slovo, kterým koncerty provází paní farářka Jelinek.

Zapsaný spolek Zvonky Dobré zprávy

Na jaře roku 2011 bylo založeno občanské sdružení (následně: zapsaný spolek), které si vytyčilo programové cíle definované ve stanovách. (K založení občanského sdružení došlo přesně 26. března 2011, datum založení hudebního souboru Zvonky Dobré zprávy je 6. červenec 2011.) 

V preambuli se spolek hlásí k výchovnému, pedagogickému a duchovnímu odkazu Jana Amose Komenského a dále definuje snahu sdružení vést mládež bez rozdílu konfese ke spolupráci, vzájemné úctě, studiu a schopnosti realizovat humanitní ideály i na mezinárodním fóru. Hudební soubor ručních zvonků se projevil jako ideální forma pro zcela neformální edukaci. Mladí se naučili vzájemně poslouchat, synchronizovat svá sóla s ostatními a učí se tyto „hudební“ návyky uplatnit i v osobním vystupování. 

Zapsaný spolek ZDZ uděluje výroční cenu „Posel Dobré zprávy“, jejími prvními nositeli jsou Richard Pinkerton za rok 2012 a šéfdirigentka souboru J. Wiera Jelinek za rok 2013. Výtvarnou podobu ocenění dal věhlasný sklářský Mistr Valér Kováč. ZDZ, z.s. uděluje také cenu „Mecenáš roku Zvonků Dobré zprávy“. Tuto cenu obdržely dvě obce Kateřinice a Ratiboř za rok 2017 a Richard Pinkerton za rok 2018.

Máme velkou radost, že Vám můžeme představit zakládající členy ZDZ, z.s, jsou to: MUDr. Josef Čáp (prezident), Mgr. Mirosław Jelinek (viceprezident), Mgr. J. Wiera Jelinek (dirigentka 2011–2018), Mgr. Růžena Hříbková (zapisovatelka a tlumočnice), Mgr. Pavel Čáp (zapisovatel), Emilie Kamasová (pokladní), RNDr. Dušan Zápalka (účetní), Michaela Zelenková (navrhovatelka znaku a revizorka), Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. (revizor), Mgr. Šárka Muchová, Mgr. Ewa Jelinek, Mgr. Pavel Smetana a Mgr. Jan Bistranin (členové).

Adresa: Kateřince 226, 756 21 Ratiboř / IČO: 22900861
Číslo účtu FIO-Bank: 2400874232/2010

Sledujte nás i na sociálních sítích