INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 16. července 2024 a svátek má Luboš 19°C | Zítra Martina 25°C
CS EN DE
ZŠ a MŠ

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V OBCI

-

ZŠ a MŠ

Nadpis článku

Historie ZŠ

Počátky školství v Kateřinicích jsou spojeny s evangelickou církví. Kateřinické děti nejprve docházely do církevní školy v Pržně, později do Ratiboře. Teprve roku 1861 se začala stavět evangelická škola i v naší obci (zpočátku jako pobočka školy ratibořské). V roce 1883 byla zřízena dvoutřídní veřejná škola (kvůli nedostatku místa však stále fungovala pouze jako jednotřídní). Stavba nové školy byla po dlouhých peripetiích započata v září 1909 a necelý rok později, 29. sprna 1910, byla kolaudována a 17. září 1910 byla slavnostně otevřena.

Na počátku roku 2002 byla škola sloučena s mateřskou školou a školní jídelnou do jednoho právního subjektu Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín. Roku 2008 se podařilo vybudovat u školy dosud chybějící tělocvičnu, která slouží nejen dětem, ale i ostatním občanům.

Od roku 2022 době máme k dispozici novou přístavbu, ve které jsou umístěny čtyři moderně vybavené odborné učebny.

Historie MŠ

Mateřská škola byla slavnostně otevřena 14. prosince 1967 přestříhnutím pásky předsedou Místního národního výboru v Kateřinicích Jaroslavem Valůškem.

Provoz byl zahájen 15. prosince 1967. Do mateřské školy nastoupilo šestnáct dětí. Počet dětí se od roku 1968 zvýšil na třicet.  Ředitelkou školy byla Ivana Zubíčková a učitelka Dana Vrajová, ta zde působila dva a půl roku. V září 1970 nastoupila na místo učitelky  Anna Buchtová po dobu sedmi let, která funkci ředitelky školy zastávala v době mateřské dovolené původní ředitelky.

Ve spolupráci s církevním sborem v Kateřinicích jsme navázali ve školním roku 1969/70 spolupráci s učitelkami z Holandska, Švýcarska a Německa. Dlouholetá spolupráce byla navázána ve školním roce 1972/73 a trvala až do roku 1990 se slovenskou mateřskou školou v Jakubanech. V roce 1995 na setkání v Praze byla navázána spolupráce s učitelkami církevních mateřských škol z německého Ambergu a později i ze Sulzbach, Rosenbergu. Od toho roku se konaly pravidelné roční pracovní setkání střídavě v Německu a Česku, kde si učitelky předávaly bohaté zkušenosti z výchovné práce. Mottem těchto setkání bylo „Přátelství bez hranic, později „Učitelé staví mosty“. Tato spolupráce trvala deset let.

V roce  1976 nastoupila na místo učitelky Květoslava Pilařová. Od září 1977 zde učila pouze jeden měsíc paní Věra Žambochová. V říjnu nastoupila na její místo Jaromíra Machalová, která od 1. 1. 1998 začala vykonávat funkci ředitelky.

K mateřské škole patří školní zahrada, která byla vybudována za potokem a prvním vybavením bylo pískoviště a houpačka. Postupně se obnovovala, aby zde děti měly více vyžití. V roce 2008 se podařilo panu starostovi Antonínu Mikšíkovi vyřídit dotaci na rekonstrukci zahrady.  Zahrada se proměnila v krásné dětské hřiště.

Od roku 2002 se mateřská škola spojila se základní školou a vytvořily právní subjekt. Ředitelkou se stala Mgr. Marcela Králíková, která byla ve funkci 6 let. O organizaci, výchovu a chod mateřské školy se stará vedoucí učitelka paní Machalová.  Postupně jsme se snažili o modernizaci zařízení a dle finančních možností vybavovali třídy novými hračkami, pomůckami, zřizovaly se hrací koutky, které vytvářejí atmosféru rodinného prostředí, pohody, bezpečí a jistoty. V srpnu 2011 šla do penze, pracovala zde 35 let.  Na místo učitelky nastoupila Kristýna Fusková, která je dodnes vedoucí učitelkou. Po dobu její mateřské dovolené ji zastupovala dva a půl roku učitelka Hana Fusková a Kateřina Zbranková, která zde pracuje také.

V roce 2008 nastoupila na místo ředitelky Mgr. Šárka Muchová, která je ve vedení dodnes. V roce 2012 začala díky zřizovateli rekonstrukce staré části mateřské školy a budování nového oddělení vše za provozu. Pro všechny to bylo náročné, ale výsledek stál za to. Poslední týden v srpnu 2012 pan starosta Ing. Vojtěch Zubíček, Ph.D. nové oddělení slavnostně otevřel. Oddělení je přizpůsobeno pro hendikepované děti, proto jsme mohli přijmout zdravotně postižené dítě.

Od září 2012  jsme dvoutřídní MŠ s celodenním provozem. Přijata byla paní učitelka  Šviráková.  Roku 2014 byla celá budova zateplena a rekonstruována. Rok 2015 byl významný pro naši zahradu. Stala se zahradou snů pro naše děti. Velký dík patří zřizovateli - obci Kateřinice.

 

 

Sledujte nás i na sociálních sítích