INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 14. dubna 2024 a svátek má Vincenc 14°C | Zítra Anastázie 12°C
CS EN DE

Tož vitajte u nás…

V rámci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice“ bylo provedena výměna starých plechových vrat za vrata sekční, dále byla provedena rekonstrukce podlahy a omítek včetně nové výmalby. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s..

Logo projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA Projekt spočívá ve výstavbě bezbariérového chodníku podél silnice III. třídy - úseku 2 - v celkové délce cca 86 m, který navazuje na stávající bezbariérové chodníky v centru obce. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA

V rámci dotačního programu MaS02-23 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2023 ve výši 44 000,- Kč. Dotace byla použita na podporu zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v mládežnických oddílech fotbalu působících v TJ. Sokol Kateřinice, z.s.. Za finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Logo projektu Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

Cílem projektu "Protipovodňová opatření obce Kateřinice" je modernizace bezdrátového varovného systému včetně nové digitální vysílací stanice a aktualizace digitálního povodňového plánu obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu Protipovodňová opatření obce Kateřinice

V rámci dotačního programu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ. Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2022 ve výši 48 000,- Kč.

Logo projektu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje

Výsadba stromů – dům Kateřinka. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Logo projektu Výsadba stromů – dům Kateřinka

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Logo projektu CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Projekt "Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou" je financován Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo realizováno připojení 2 zdrojů (vrtů) podzemní vody na vodovod obce Kateřinice.

Logo projektu Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou

Projekt Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy stávající budovy základní školy a realizace výstavby nové budovy, ve které budou umístěny odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence.

Logo projektu Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice

TJ Sokol Kateřinice, z.s. se zapojil do projektu „Valaši sa učija“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Valaši sa učija

Projekt CESTA ZA LEPŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015611 byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Cesta za lepším vzděláváním
autor Sbor ČCE
datum 01.04.2024

Seniorátní zpravodaj na duben 2024

Seniorátní zpravodaj na duben 2024

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 24.03.2024

Velikonoční dopis

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 19.03.2024

Výjezdní zasedání "Kulatého stolu" ČCE v Kateřinicích

Tohoto jednání se zúčastnili vrcholní představitelé naší ČCE, dále církevní hodnostáři ze Švýcarska a z Německa. Ve čtvrtek 7.3. proběhly v našem kostele bohoslužby vedené synodním seniorem Pavlem Pokorným. Kázání bylo v angličtině a písně se zpívaly trojjazyčně - česky, anglicky a německy.

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 11.03.2024

Montáž fotovoltaické elektrárny na budovu kostela

Minulý týden proběhla montáž fotovoltaických panelů na budovu kostela. Tato investiční akce sboru, jejíž cílem je snížit energetickou soběstačnost našeho sboru, je financována z církevních projektů DARP a taky máme podánu žádost na Statní fond životního prostředí.

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 04.03.2024

Seniorátní zpravodaj na březen 2024

Seniorátní zpravodaj na březen 2024

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 03.03.2024

Bohoslužby s organizací Wycliffe

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 27.02.2024

Jeronýmova Jednota 2024

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 27.02.2024

Zpívání ze Svítáku

Sejdeme se v klubovně ČCE Kateřinice 16.3.2024 v 17:00

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 27.02.2024

Večer modliteb a chval za misii

Sobota 2.Března 2024

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 26.02.2024

Nic nás nemůže odloučit

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 11.02.2024

Dětské bohoslužby

V neděli 11.2. jsme měli bohoslužby s programem pro děti - zpěv dětí, krátká scénka, kázání pro děti s názornou ukázkou.

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 04.02.2024

Bohoslužby se zvonky

V neděli 4.2.24 nám při bohoslužbách zahrály 4 skladby ZDZ, které měly u nás v klubovně víkendovku. První píseň byla autorská tvorba Michala Děckuláčka s názvem Podivné vlny, dále zahráli známý song od Adele Rolling in the deep. Děkujeme za zpestření.

Číst celý příspěvek

Akce a události

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obeckaterinice

Sledujte nás i na sociálních sítích