INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 18. května 2024 a svátek má Nataša 7°C | Zítra Ivo 21°C
CS EN DE

Tož vitajte u nás…

V rámci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice“ bylo provedena výměna starých plechových vrat za vrata sekční, dále byla provedena rekonstrukce podlahy a omítek včetně nové výmalby. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s..

Logo projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA Projekt spočívá ve výstavbě bezbariérového chodníku podél silnice III. třídy - úseku 2 - v celkové délce cca 86 m, který navazuje na stávající bezbariérové chodníky v centru obce. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA

V rámci dotačního programu MaS02-23 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2023 ve výši 44 000,- Kč. Dotace byla použita na podporu zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v mládežnických oddílech fotbalu působících v TJ. Sokol Kateřinice, z.s.. Za finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Logo projektu Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

Cílem projektu "Protipovodňová opatření obce Kateřinice" je modernizace bezdrátového varovného systému včetně nové digitální vysílací stanice a aktualizace digitálního povodňového plánu obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu Protipovodňová opatření obce Kateřinice

V rámci dotačního programu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ. Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2022 ve výši 48 000,- Kč.

Logo projektu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje

Výsadba stromů – dům Kateřinka. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Logo projektu Výsadba stromů – dům Kateřinka

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Logo projektu CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Projekt "Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou" je financován Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo realizováno připojení 2 zdrojů (vrtů) podzemní vody na vodovod obce Kateřinice.

Logo projektu Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou

Projekt Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy stávající budovy základní školy a realizace výstavby nové budovy, ve které budou umístěny odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence.

Logo projektu Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice

TJ Sokol Kateřinice, z.s. se zapojil do projektu „Valaši sa učija“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Valaši sa učija

Projekt CESTA ZA LEPŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015611 byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Cesta za lepším vzděláváním
autor ZŠ a MŠ
datum 17.05.2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PLAVÁNÍ

Číst celý příspěvek
autor SPK
datum 16.05.2024

Kateřinický benefičák 2024

Zveme vás na 10. Kateřinický benefičák, který se uskuteční v sobotu 1. června 2024 v areálu za KD v Kateřinicích na podporu rehabilitací a osobní asistence pro Amálku a štěpánka.

Číst celý příspěvek
autor ZŠ a MŠ
datum 09.05.2024

Velikonoční tvoření

Číst celý příspěvek
autor ZŠ a MŠ
datum 08.05.2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA - ČARODĚJNICE

Číst celý příspěvek
autor ZŠ a MŠ
datum 08.05.2024

MATEŘSKÁ ŠKOLA - BRUSLENÍ V RESORT KAPKA

Číst celý příspěvek
autor Sbor ČCE
datum 06.05.2024

Společné Svatodušní bohoslužby na Svatodušní pondělí

V pondělí 20. května proběhnou společné bohoslužby v Ratiboři na evangelické faře od 17hodin. Vezměte s sebou i své přátele, jste srdečně zváni.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 06.05.2024

Rekonstrukce zázemí MŠ - třída Berušek

Pokračují stavební práce v MŠ, třída Berušek a zázemí pro pracovníky MŠ.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 06.05.2024

Výdej kompostérů v dolním obchodě

V pondělí 22. a 29.4. probíhal výdej kompostérů v dolním obchodě. Kompostéry byly pro naše občany pořízeny z projektu Předcházení vzniku odpadu Mikroregionu SV.

Číst celý příspěvek
autor RC Kačenka
datum 06.05.2024

RC Kačenka - Tvoření přáníček pro maminky

V úterý 30.4. proběhlo setkání maminek s dětmi v nových prostorách knihovny. Děti společně vyráběli přáníčka pro maminky a ti nejmenší si pohráli v dětském koutku. Za organizační zajištění děkujeme Dance K. A těšíme se na příště. Rádi mezi nás přivítáme nové maminky s dětmi.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 06.05.2024

DIAKONIE VSETÍN - BESEDY PODANÁ RUKA PEČUJÍCÍM

Diakonie Vsetín pořádá zdarma kurzy pro všechny, kteří se doma starají o svého blízkého. Pečující se dozvědí, jak zvyšovat svoji odolnost při zátěži, jak dlouhodobě zvládat péči o druhé. Besedy budou probíhat ve Stacionáři Zahrada v přízemí Domova Jabloňová, ulice Strmá 26, Vsetín.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 03.05.2024

Dětský den v Březinách

Obec Kateřinice, skauti Šestka Kateřinice a MAS Střední Vsetínsko všechny srdečně zvou na sobotu 18.5.2024 do DBC Březiny v Kateřinicích na Dětský den.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 03.05.2024

Den otevřených lesů

Společnost B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o. srdečně zve - Pojďte s námi do lesa a poznejte les jinak!

Číst celý příspěvek

Akce a události

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obeckaterinice

Sledujte nás i na sociálních sítích