INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 21. června 2024 a svátek má Alois 24°C | Zítra Pavla 23°C
CS EN DE

Tož vitajte u nás…

Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Cílem projektu Budova Kateřinice 154 ,756 21 Kateřinice byla instalace FVE na budově základní školy o výkonu 39,6 kWp.

Logo projektu FVE - Budova Kateřinice 154 ,756 21 Kateřinice

V rámci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice“ bylo provedena výměna starých plechových vrat za vrata sekční, dále byla provedena rekonstrukce podlahy a omítek včetně nové výmalby. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s..

Logo projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA Projekt spočívá ve výstavbě bezbariérového chodníku podél silnice III. třídy - úseku 2 - v celkové délce cca 86 m, který navazuje na stávající bezbariérové chodníky v centru obce. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA

V rámci dotačního programu MaS02-23 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2023 ve výši 44 000,- Kč. Dotace byla použita na podporu zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v mládežnických oddílech fotbalu působících v TJ. Sokol Kateřinice, z.s.. Za finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Logo projektu Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

Cílem projektu "Protipovodňová opatření obce Kateřinice" je modernizace bezdrátového varovného systému včetně nové digitální vysílací stanice a aktualizace digitálního povodňového plánu obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu Protipovodňová opatření obce Kateřinice

V rámci dotačního programu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ. Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2022 ve výši 48 000,- Kč.

Logo projektu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje

Výsadba stromů – dům Kateřinka. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Logo projektu Výsadba stromů – dům Kateřinka

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Logo projektu CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Projekt "Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou" je financován Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo realizováno připojení 2 zdrojů (vrtů) podzemní vody na vodovod obce Kateřinice.

Logo projektu Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou

Projekt Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy stávající budovy základní školy a realizace výstavby nové budovy, ve které budou umístěny odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence.

Logo projektu Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice

TJ Sokol Kateřinice, z.s. se zapojil do projektu „Valaši sa učija“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Valaši sa učija

Projekt CESTA ZA LEPŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015611 byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Cesta za lepším vzděláváním
autor Kateřinice
datum 17.06.2024

Muzeum regionu Valašsko Vsetín informuje

Muzeum regionu Valašsko Vsetín informuje o akcích. Slavnosti slunovratu a prázdninová akce hledání pokladu pro děti.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 11.06.2024

Volby do Evropského parlamentu 2024.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 11.06.2024

Letní kino v Kateřinicích

Na dobrovolném vstupném se vybralo krásných 5.080,- Kč. Celou toto částku jsme předali nadačnímu fondu eduKačka v Kateřinicích. Děkujeme vám.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 10.06.2024

Hry bez hranic 2024

Malá Bystřice hostila valašské Hry bez hranic. Síly změřili zástupci třinácti obcí.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 05.06.2024

Březiny - nové molo

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 05.06.2024

O keramickou popelnici 2024

Papír, sklo, plast, kovy a nápojové kartony nejlépe třídí v Uherském Hradišti, Starém Městě, Kateřinicích a Rudimově

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 03.06.2024

Setkání se zástupci spolků naší obce 14. 5. 2024

Dne 14. května proběhlo setkání se zástupci spolků a vedením naší obce v KD.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 03.06.2024

Pracovní místo na DPP ve Stacionáři Magnolia v Ratiboři

Stacionář Magnolia v Ratiboři hledá pracovníka na DPP. Info na tel.: +420 739 934 289, paní Vrbová.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 18.05.2024

Dětský den v Březinách

Obec Kateřinice, skauti Šestka Kateřinice a MAS Střední Vsetínsko v sobotu 18.5.2024 pořádali v DBC Březiny v Kateřinicích Dětský den.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 06.05.2024

Rekonstrukce zázemí MŠ - třída Berušek

Pokračují stavební práce v MŠ, třída Berušek a zázemí pro pracovníky MŠ.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 06.05.2024

Výdej kompostérů v dolním obchodě

V pondělí 22. a 29.4. probíhal výdej kompostérů v dolním obchodě. Kompostéry byly pro naše občany pořízeny z projektu Předcházení vzniku odpadu Mikroregionu SV.

Číst celý příspěvek
autor Kateřinice
datum 06.05.2024

DIAKONIE VSETÍN - BESEDY PODANÁ RUKA PEČUJÍCÍM

Diakonie Vsetín pořádá zdarma kurzy pro všechny, kteří se doma starají o svého blízkého. Pečující se dozvědí, jak zvyšovat svoji odolnost při zátěži, jak dlouhodobě zvládat péči o druhé. Besedy budou probíhat ve Stacionáři Zahrada v přízemí Domova Jabloňová, ulice Strmá 26, Vsetín.

Číst celý příspěvek

Akce a události

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obeckaterinice

Sledujte nás i na sociálních sítích