INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 23. června 2024 a svátek má Zdeňka 16°C | Zítra Jan 20°C
CS EN DE
Rybářský spolek Kateřinice

Rybářský řád

-

Rybářský spolek Kateřinice

Nadpis článku

 

Rybářský řád RS Kateřinice z.s.

 

Platnost od 22.1.2024

 

Rybolov je povolen pouze na vodní nádrži Březiny (cca 0,45 ha) nacházející se na pozemcích  678/1 a 678/1 kú Kateřinice u Vsetína.

 

Sportovní rybolov CHYŤ A PUSŤ (bez ponechání úlovku)

Vyjímka platí u karase obecného a karase stříbřitého, který se nesmí vracet zpět.

Karase si lze přisvojit nebo umístit do označené nádoby u mola.

 

Lovná sezona : duben – listopad (1.4. - 30.11.)

 

Doba lovu:

v měsících: červenec, srpen (1.7. - 31.8.)

středa – neděle od 8:00 do 22:00

 

v měsících: duben, květen, červen, září, říjen, listopad

pátek – neděle od 8:00 do 18:00

 

Lov pouze na povolení MO Rybářský spolek Kateřinice z.s. !!!

 

Rybářský spolek si vyhrazuje právo zakázat rybolov. O zákazu bude vždy včas informováno na vývěsce.

 

Způsob lovu: loví se na 1 rybářský prut

Montáž musí být průběžná – úniková, to znamená, že olovo či krmítko při utržení ryby samovolně odpadne a ryba ho netahá za sebou.

Lov povolen pouze na jeden jednoháček s protihrotem, a to na plavanou či položenou.

Pletená šňůra povolena pouze pro návazec nikoliv jako kmenový vlasec.

Lovící je povinen mít u sebe podložku a dezinfekci pro případné ošetření poranění ryby.

Lov musí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ochrany přírody.

Dětem do 12 let je lov povolen vždy pouze pod dohledem osoby starší 18 let.

Dětem od 12 do 15 let  je lov povolen pouze pod dohledem osoby starší 18 let.

Dětem od 12 do 15 let je povolen lov i samostatně (bez dohledu osoby starší 18 let) a to vždy nejméně v počtu dvou lovících osob. V případě lovu bez osoby starší 18 let na sebe bere zodpovědnost zákonný zástupce dítěte nikoliv rybářský spolek.

Mládež od 15 do 18 let loví samostatně se všemi povinnostmi a právy dospělých rybářů.

S ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených - tvrdých zrnin (kukuřice, hrách, atd.) krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených.

 

Zakázané způsoby lovu: používat prostředků výbušných, otravných nebo omamných látek. Dále používat bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, jakož i střílet ryby, tlouci ryby, chytat do ok či sítí a ryby podsekávat. Zakazuje se lov ryb elektrickým proudem. Je zakázáno lovit na šňůry bez prutů. Lov z lodí a plavidel je zakázán.

Zákaz lovu dravých ryb a zákaz lovu na živou rybičku, na přívlač a muškaření.

Zákaz označování lovných míst a vyvážení nástrah.

 

Při lovu je nutné dodržovat mezi nastraženými pruty vzdálenost min. 3 metry (vzdálenost musí dodržovat lovící mezi sebou, pokud se nedohodnou jinak).

Jakékoli uchovávání ryb ve vezírcích, sacích atd. je přísně zakázáno.

 

Přístup na pozemky: Oprávněné osoby mohou při výkonu rybářského práva vstupovat na pobřežní pozemky, pokud na ně není vstup zakázán z důvodu obecného zájmu. Jsou však povinni nahradit škodu, která při lovu vznikne.

Je zakázáno stanovat, bivakovat nebo nocovat (ve stanech bivacích, motorových vozidlech, obytných vozech a karavanech) v celém areálu spolku.

Je zakázáno stát motorovými vozidly na místech mimo komunikaci a nezpevněných plochách.

 

Chování při lovu: Při lovu je lovící povinen zdržovat se u prutu a mít u sebe platnou povolenku k lovu a povinnou výbavu (pean, podběrák, podložku). Každé porušení rybářského řádu je povinen přítomný nahlásit na mob. 604677036.

 

Všeobecné zásady: Každý lovící je před započetím lovu povinen se seznámit s popisem revíru a způsobem lovení v něm. Je zakázáno ponechat jakékoli odpadky, sklenice, PET na břehu nebo je vhazovat do vody či okolí. Je zakázáno rozdělávání ohňů. Každý rybář je povinen po ukončení místo lovu uklidit. Rybářský spolek Kateřinice z.s. si vyhrazuje právo při porušení jakéhokoli vážného přestupku nebo porušení rybářského řádu odebrání povolenky na místě bez náhrady. Za vážný přestupek bude považován i nešetrné zacházení s rybou při jejím vrácení vodě, kdy může dojít k jejímu poškození a následnému úhynu.

 

Hlavním orgánem kontroly prohřešků je pověřená rybářská stráž, která bude kontrolovat a navrhovat postih. Rybářská stáž je oprávněna zkontrolovat i osobní zavazadlo lovícího příp. dopravní prostředek, je-li vážné podezření na spáchání přestupku lovícím. Vstup do areálu je zakázán osobám pod vlivem alkoholu, omamných či psychotropních látek, nebo nakažlivou chorobou. Provozovatel nenese zodpovědnost na zdraví a majetku návštěvníků areálu. Provozovatel se ze stejných důvodů neodpovídá ani za případnou smrt za návštěvníka areálu.

 

 Druh povolenky: Děti do 15 let - denní … 50kč

                                                          -  roční … 300kč

                                  Dospělá         - denní … 100kč

                                                      - roční  … 800kč

 

Zakoupením povolenky lovící souhlasí s rybářským řádem a je povinen ho respektovat. Zakoupením povolenky stvrzujete právo na zpracování Vašich osobních údajů dle platných pravidel GDPR.

 

Prodej povolenek: Lubomír Dančák, mob: 603 523 359

 

Bližší informace: Aleš Děckuláček - hospodář, mob: 604 677 036 

 

 

 

 

           

Rybářský spolek Kateřinice

Kateřinice 242

75621 Ratiboř

IČO 19293321

                                                                                                                                      V Kateřinicích 22.1. 2024

Sledujte nás i na sociálních sítích