INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 13. července 2024 a svátek má Markéta 25°C | Zítra Karolína 25°C
CS EN DE

Tož vitajte u nás…

V rámci dotačního programu RP12-24 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje, dotačního titulu 2 byla schválena Radou Zlínského kraje kombinovaná dotace na realizaci projektu Obnova ochranných prostředků a modernizace JSDH Kateřinice ve výši 293 000 Kč na nákup 7 ks zásahových obleků, 7 ks zásahových bot, 7 ks ochranných rukavic a 7 ks zásahových přileb pro hašení ve stavbách, dále 6 ks nabíjecích ručních svítilen a jedné sady prostředků pro hašení lesních požárů. Veškeré toto vybavení Jednotky SDH Kateřinice významně přispěje ke zkvalitnění ochrany členů jednotky při zásazích a zvýší možnosti při hašení lesních požárů.  Za schválenou finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme. 

Logo projektu Obnova ochranných prostředků a modernizace JSDH Kateřinice

Obec Kateřinice získala 50 % dotaci od Zlínského kraje na pořízení vozidla 9-místného vozidla pro přepravu sportovců v obci Kateřinice. Dotace je poskytnuta na základně programu MaS07-23 Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje. Po nabídkovém řízení byl vybrán automobil Hyundai Staria. Vozidla má pohon 4x4 a je vybavené výkonným dieslovým motorem, 9 míst a 831 L zavazadlový prostor.

Logo projektu Pořízení automobilu pro přepravu sportovců v obci Kateřinice

Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Cílem projektu Budova Kateřinice 154 ,756 21 Kateřinice byla instalace FVE na budově základní školy o výkonu 39,6 kWp.

Logo projektu FVE - Budova Kateřinice 154 ,756 21 Kateřinice

V rámci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice“ bylo provedena výměna starých plechových vrat za vrata sekční, dále byla provedena rekonstrukce podlahy a omítek včetně nové výmalby. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s..

Logo projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA Projekt spočívá ve výstavbě bezbariérového chodníku podél silnice III. třídy - úseku 2 - v celkové délce cca 86 m, který navazuje na stávající bezbariérové chodníky v centru obce. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA

V rámci dotačního programu MaS02-23 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2023 ve výši 44 000,- Kč. Dotace byla použita na podporu zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v mládežnických oddílech fotbalu působících v TJ. Sokol Kateřinice, z.s.. Za finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Logo projektu Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

Cílem projektu "Protipovodňová opatření obce Kateřinice" je modernizace bezdrátového varovného systému včetně nové digitální vysílací stanice a aktualizace digitálního povodňového plánu obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu Protipovodňová opatření obce Kateřinice

V rámci dotačního programu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ. Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2022 ve výši 48 000,- Kč.

Logo projektu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje

Výsadba stromů – dům Kateřinka. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Logo projektu Výsadba stromů – dům Kateřinka

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Logo projektu CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Projekt "Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou" je financován Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo realizováno připojení 2 zdrojů (vrtů) podzemní vody na vodovod obce Kateřinice.

Logo projektu Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou

Projekt Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy stávající budovy základní školy a realizace výstavby nové budovy, ve které budou umístěny odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence.

Logo projektu Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice

TJ Sokol Kateřinice, z.s. se zapojil do projektu „Valaši sa učija“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Valaši sa učija

Projekt CESTA ZA LEPŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015611 byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Cesta za lepším vzděláváním

Akce a události

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obeckaterinice

Sledujte nás i na sociálních sítích