INFO: +420 571 442 315 | ou@obeckaterinice.cz
Dnes je 12. června 2024 a svátek má Antonie 14°C | Zítra Antonín 15°C
CS EN DE

Tož vitajte u nás…

Tento projekt je spolufinancován ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu. Cílem projektu Budova Kateřinice 154 ,756 21 Kateřinice byla instalace FVE na budově základní školy o výkonu 39,6 kWp.

Logo projektu FVE - Budova Kateřinice 154 ,756 21 Kateřinice

V rámci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice“ bylo provedena výměna starých plechových vrat za vrata sekční, dále byla provedena rekonstrukce podlahy a omítek včetně nové výmalby. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Podpory projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Střední Vsetínsko, z.s..

Logo projektu Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kateřinice

BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA Projekt spočívá ve výstavbě bezbariérového chodníku podél silnice III. třídy - úseku 2 - v celkové délce cca 86 m, který navazuje na stávající bezbariérové chodníky v centru obce. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V OBCI KATEŘINICE, 2. ETAPA

V rámci dotačního programu MaS02-23 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2023 ve výši 44 000,- Kč. Dotace byla použita na podporu zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže v mládežnických oddílech fotbalu působících v TJ. Sokol Kateřinice, z.s.. Za finanční podporu Zlínskému kraji děkujeme.

Logo projektu Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel

Cílem projektu "Protipovodňová opatření obce Kateřinice" je modernizace bezdrátového varovného systému včetně nové digitální vysílací stanice a aktualizace digitálního povodňového plánu obce. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Logo projektu Protipovodňová opatření obce Kateřinice

V rámci dotačního programu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje obdrželo TJ. Sokol Kateřinice, z.s. neinvestiční dotaci pro rok 2022 ve výši 48 000,- Kč.

Logo projektu MaS02-22 PODPORA SPORTU DO 3000 OBYVATEL z Fondu Zlínského kraje

Výsadba stromů – dům Kateřinka. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Logo projektu Výsadba stromů – dům Kateřinka

Zlínský kraj nabízí bezplatnou pomoc při přípravě Žádosti o poskytnutí podpory a Závěrečné zprávy a vyúčtování projektu v Programu výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje.

Logo projektu CZ.05.01.02/03/22_001/0000010 - Program výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech Zlínského kraje

Projekt "Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou" je financován Státním fondem životního prostředí ČR. V rámci projektu bylo realizováno připojení 2 zdrojů (vrtů) podzemní vody na vodovod obce Kateřinice.

Logo projektu Kateřinice - posílení vodovodu, připojení vrtů HKO4 a HKO5 pro zásobování obce pitnou vodou

Projekt Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu jsou bezbariérové úpravy stávající budovy základní školy a realizace výstavby nové budovy, ve které budou umístěny odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence.

Logo projektu Přístavba ZŠ – Centrum vzdělávání Kateřinice

TJ Sokol Kateřinice, z.s. se zapojil do projektu „Valaši sa učija“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581, který je spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Valaši sa učija

Projekt CESTA ZA LEPŠÍM VZDĚLÁVÁNÍM CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015611 byl spolufinancován Evropskou unií.

Logo projektu Cesta za lepším vzděláváním
autor Knihovna
datum 07.06.2024

Setkání pro maminky s dětmi v knihovně 11.6.

Připraven je program pro děti do 6 let v rámci projektu Bookstart - S knížkou do života. Host Mgr. Pavlína Zubíčková - povídání jak vybavit lékárničku pro domácnost s dítětem a co mít v lékárničce na dovolenou. Srdečně jste zváni.

Číst celý příspěvek
autor Knihovna
datum 03.06.2024

KNIHOVNA INFORMUJE - NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA ÚTERÝ, ČTVRTEK

NOVĚ - OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY - ÚTERÝ 9 - 11 HOD, ČTVRTEK 14 - 17 HOD

Číst celý příspěvek
autor Knihovna
datum 23.05.2024

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

Dne 13. května proběhlo pasování prvňáčků na čtenáře v naší knihovně. Zástupci Městské knihovny ze Vsetína se ujali programu a pan rytíř postupně pasoval čtenáře. Děti dostali čtenářský glejt, knížku, sladkost a šerpu.

Číst celý příspěvek
autor Knihovna
datum 25.03.2024

PŘESUN KNIHOVNY - ZNOVUOTEVŘENÍ

Vážení čtenáři, od čtvrtka 28. března se budeme moci opět setkat v knihovně, a to v nových prostorách v Domě Kateřinka v bytě č. 14. Vchod do knihovny je na pravé straně vstupu do areálu. Knihy si můžete přijít půjčit od 14 do 18 hodin. Těšíme se na Vás.

Číst celý příspěvek
autor Knihovna
datum 21.09.2023

Vyhlášení výsledků soutěže Namaluj obrázek z prázdnin

Dne 21. září proběhlo v naší knihovně vyhlášení soutěže Namaluj obrázek z prázdnin.

Číst celý příspěvek
autor Knihovna
datum 30.08.2023

4. Prázdninový večerníček s prohlídkou firmy Gufex

4. Prázdninový večerníček proběhl ve středu 30. srpna. Program byl připraven v sídle firmy Gufex. Pohádku dětem přečetla paní Mráčková, poté proběhla prohlídka výroby hokejových puků a ukázka potisku. Moc děkujeme paní K. Zubíčkové za pěkné seznámení a provázení firmou.

Číst celý příspěvek

Akce a události

Zpravodaj

Nepřehlédněte

Instagram #obeckaterinice

Sledujte nás i na sociálních sítích